מאמרים ופרסומים

Screenshot_15
עורכת דין ליאת חמו

עורכת דין ליאת חמו

תאונת דרכים: דעו את זכויותיכם

פציעה בתאונת דרכים עלולה לשנות את חיי הנפגע מהקצה אל הקצה. נפגעים רבים בתאונות דרכים אינם מודעים לזכויות הרבות המגיעות להם. מדריך מיצוי זכויות

נפגעתם בתאונת דרכים? ניצבים בפניכם שיקום גופני ממושך והתאוששות רגשית. חשוב שתדעו כי אתם זכאים גם לפיצוי כספי.

בתאונת דרכים, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אין צורך להוכיח מי אחראי לתאונה. די בהוכחת נזקי הגוף שנגרמו לתובע עקב התאונה

מהו הפיצוי המגיע למי שנפגע בתאונת דרכים?

מדובר בפיצוי לא מבוטל, המעוגן בחוק. בשנת 1975 (תשל"ה) נחקק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. החוק קובע זכאות של נפגעי תאונות דרכים ובני משפחתם לפיצוי הולם, בתעריף שנקבע בהתאם לנזק שנגרם ולחומרת הפציעה.

בשונה מתביעות נזיקין, העוסקות בתביעות נזקי גוף, שאינן כתוצאה מתאונת דרכים (למשל: תאונת עבודה, נפילה במקום ציבורי) בהן חלה על הנפגע חובת הוכחת הקשר הישיר בין הפציעה לתאונה – הרי שבתאונת דרכים, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אין צורך להוכיח מי אחראי לתאונה. די בהוכחת נזקי הגוף שנגרמו לתובע עקב התאונה; הפציעה כשלעצמה מהווה עילה מספקת לתביעת הגורם המבטח.

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ההגדרה חלה על "תאונה שאירעה בזמן נסיעה, במהלך תיקון הרכב, חניה, דחיפת הרכב או גרירתו"

איך תוגדר תאונת דרכים?

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ההגדרה חלה על "תאונה שאירעה בזמן נסיעה, במהלך תיקון הרכב, חניה, דחיפת הרכב או גרירתו". כאמור, תביעה לפיצויים יכולה להתבצע באופן מיידי וללא הצורך בהוכחת האחראי לתאונה.

כאשר מדובר בתאונת דרכים המהווה תאונת עבודה (בדרך לעבודה, חזרה ממנה או בזמן העבודה), זכאי הנפגע בתאונת דרכים לקבל קצבת 'נפגע עבודה'

מהן זכויות נפגע בתאונת דרכים?

אדם שנפגע זכאי לקבלת פיצויים ממספר מקורות:

• הגורם המבטח: הכוונה היא לחברת הביטוח בה מבוטח הרכב. בפוליסה קיים כיסוי ביטוח 'חובה'.  במקרה זה, זכאי הנהג ו/או כל נוסע ברכב לקבל פיצויים מחברת הביטוח. במקרה שאין ביטוח כזה, הנוסעים שנפגעו בתאונה זכאים לפיצוי מהקרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים, גוף בשם 'קרנית'. (מצב משפטי במקרה שאין פוליסת ביטוח יפורט בהמשך המאמר). 

• המדינה: תשלום הפיצוי מתבצע באמצעות המוסד לביטוח לאומי. אם אדם נפגע בתאונת דרכים שגרמה לו לנכות ואינו מסוגל לשוב לעבודה לתקופה העולה על 91 ימים,  הוא יהיה זכאי לקבל קצבת נכות כללית, קצבה הקבועה בתקנות. 

כאשר מדובר בתאונת דרכים המהווה תאונת עבודה (בדרך לעבודה, חזרה ממנה או בזמן העבודה), זכאי הנפגע בתאונת דרכים לקבל קצבת 'נפגע עבודה', קצבה שנקבעת בהתאם לגובה השכר שהרוויח טרם מועד התאונה ובשני שלבי תביעה – דמי פגיעה עבור היעדרות מעבודה עד 91 ימים בחישוב של 75% משכרו הרבע שנתי טרם מועד התאונה. וכן בהתאם לדרגת הנכות שקבעה לו הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי אשר תחייב בהליך האזרחי בתביעה נגד חברת הביטוח.  

חברת הביטוח בה מבוטח רכבו של הנפגע מפצה את המבוטח בסכום כספי, בהתאם לחומרת פציעתו  ובהתאם לחוות הדעת של הוועדה הרפואית בביטוח לאומי שקבעה את הנכות, בהתאם לנכות שנגרמה לנפגע; ההשלכות של הפציעה, כגון: פגיעה ביכולת להשתכר, עקב אובדן כושר עבודה, כאב וסבל-עוגמת נפש של הנפגע (גם במקרה זה – יש זכאות לקבלת פיצוי כספי), הוצאות רפואיות והחזר נסיעות השתתפות בעזרת צד ג' ועוד.

ישנן זכויות שבאות לידי ביטוי במספר הקלות והטבות, בנוסף לכספים אותם יקבל הנפגע בתאונת דרכים. כך, למשל: כיסוי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כולל תשלום אגרה; סיוע בהנגשת מקום המגורים של הנפגע בהתאם למצבו ועוד

איזה זכויות נוספות קיימות בביטוח הלאומי?

ישנן זכויות שאינן באות לידי ביטוי בפיצוי כספי, אלא במספר הקלות והטבות, בנוסף לכספים אותם יקבל הנפגע בתאונת דרכים. כך, למשל: כיסוי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כולל תשלום אגרה; סיוע בהנגשת מקום המגורים של הנפגע בהתאם למצבו (למשל: התקנת מעלית, הרחבת הפתח, לצורך מעבר כיסא גלגלים וכו'). הסיוע בא לידי ביטוי במימון ההוצאות הנדרשות לביצוע השינויים במבנה המגורים.

ניתן לראות כי המוסד לביטוח לאומי הוא הגורם העיקרי והחשוב ביותר לנפגעי תאונות דרכים, העוסק במתן פיצויים בגין הפסדי שכר עקב התאונה והשלכותיה על הנפגע, קבלת טיפול רפואי, התאמת דיור, הוצאות ניוד וכן עוגמת נפש ועזרת הזולת.

גם אם זהות הנהג הפוגע אינה ידועה ואפילו אם לנפגע לא היה כיסוי ביטוחי הולם – עדיין הוא יהיה זכאי לפיצויים, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במצבים אלה, עוברת התביעה לארגון "קרנית"

מהו המצב המשפטי בתאונת "פגע וברח" או כאשר אין פוליסת ביטוח?

גם אם זהות הנהג הפוגע אינה ידועה ואפילו אם לנפגע לא היה כיסוי ביטוחי הולם – עדיין הוא יהיה זכאי לפיצויים, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במצבים אלה, עוברת התביעה לארגון "קרנית" – ארגון שהוא תאגיד ציבורי, שהוקם במיוחד במטרה להבטיח פיצויים לכל אדם שנפגע בתאונת דרכים ונגרם לו נזק גופני ו/או נפשי, אך אינו יכול לתבוע חברת ביטוח.

הנפגע זכאי לקבל טיפולים רפואיים מבלי שיידרש לשלם דמי השתתפות עצמית. הזכויות כוללות אשפוז, רכישת מכשירי עזר רפואיים ו/או תרופות, קבלת סיוע סיעודי בבית וכו'

האם קיימות זכויות נוספות שחשוב להכיר?

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הזכויות אינן ניתנות רק ע"י הביטוח הלאומי וחברות הביטוח. למעשה, יש מגוון זכויות – לא כולן כספיות – שמגיעות לנפגע.
כך, למשל: זכויות הניתנות בקופת חולים, בה מבוטח הנפגע. 

הנפגע זכאי לקבל טיפולים רפואיים מבלי שיידרש לשלם דמי השתתפות עצמית. הזכויות כוללות אשפוז, רכישת מכשירי עזר רפואיים ו/או תרופות, קבלת סיוע סיעודי בבית וכו'. 
הנפגע זכאי לקבל את כל הטיפולים ללא עלות. טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות – וקופת חולים דורשת תשלום עבורם – ישולמו על ידי חברת הביטוח; או על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בית המשפט קבע

לסיכום: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שנחקק בשנת 1975, מהווה בהחלט חוק פורץ דרך, בעיקר בשל העובדה שהנפגע אינו נדרש להוכיח את אחריות הנהג השני לתאונה; או כל קשר אחר, בין הנזק שנגרם לו לבין התאונה. משמעות הדבר היא שגם אם הנפגע הוא זה שאחראי לתאונת הדרכים, עדיין הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים מהמדינה.

מומלץ וחשוב לכל אדם, שנפגע בתאונת דרכים, להכיר את כל הזכויות המגיעות לו (זכויות כספיות או הקלות והטבות שונות) ולנצל אותן באופן מלא, במיוחד אם מדובר בפגיעה שמשנה לחלוטין את חייו, כפי שהיו לפני הפציעה; משבשת את יכולת ההשתכרות שלו; ואף עלולה לפגוע בעתידו הכלכלי. כדי להכיר לעומק את מלוא הזכויות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני ביטוח לאומי, בעל ניסיון בייצוג נפגעי תאונות דרכים.

שתפו ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

צריך את עזרתנו? מלא את הפרטים ונחזור אלייך בהקדם:

01
קבלת ייעוץ ראשוני 

קבלו הערכה בדבר סיכויי התביעה שלכם וסכום הפיצוי המגיע לכם. ייעוץ משפטי אינו כרוך בתשלום.

02
הגשת תביעה 

נגיש עבורכם תביעה יחד עם חוו״ד מומחה התומכת בטענותיכם.

03
קבלת פיצויים 

נשיג עבורכם פיצוי מירבי במסגרת מו״מ או פסק דין.


התחילו את התהליך
צרו קשר לקבלת ייעוץ
משפטי ראשוני:
050-4385882

 

עוד מאמרים שאולי יעניינו אותך:

צרו קשר

פרטי יצירת קשר

ליאת חמו ושות', משרד עורכי דין

טל' משרד: 08-9797340 | 0504-385-882
פקס: 08-9797350
דוא"ל: liat.hamo@gmail.com

כתובת המשרד:
אורט 18, קומה 4, אשדוד

מפת הגעה

דילוג לתוכן