עורך דין ביטוח לאומי באשדוד

תושבי ישראל כולם מבוטחים על פי חוק על ידי המוסד לביטוח לאומי. המטרה של הביטוח היא להגיש סיוע כספי במצבים שונים בהם אנשים אינם מסוגלים לפרנס את עצמם מכל סיבה שהיא. במוסד לביטוח לאומי פועלות מחלקות שונות; נכות כללית, נפגעי עבודה, סיעוד ועוד. בכל מחלקה מקבלים את התביעות הרלוונטיות ובוחנים זכאות של תובעים לקבלת זכויות שונות בהתאם למצבם.

הביטוח הלאומי לעזרת המבוטחים

במידה ואדם נתקל במצב בריאותי מגביל עליו לפנות לבירור באשר לזכויות שלו בביטוח הלאומי. אמנם יש לציין כי לא קל לבצע את הבירור הזה, ולא תמיד יכול אדם להצליח לקבל את המגיע לו בהתנהלות עצמית. שכן הפרוצדורות מורכבות למדי, ולא קל לעבור את הוועדות הרפואיות ולקבל הכרה שבהחלט מגיעה לכם. מה אפשר לעשות? לפעול באמצעות עורך דין שתחום העיסוק שלו הוא תביעות לביטוח לאומי. עו"ד זה מציע שירותי ליווי וייצוג במהלך הגשת התביעה ועד למימוש הזכויות באופן מקסימלי.

עו"ד חמו ליאת למענכם

משרדי עורכי הדין חמו ליאת מציע שירות ייצוג לקוחות מול הביטוח הלאומי, והגשת סיוע במימוש זכויות. אם אתם מתמודדים עם קושי בריאותי, או שמא אחד מבני המשפחה נפגע, או כל עילה אחרת שעשויה לזכות אתכם בקבלת גמלה חד פעמית או קצבה קבועה – פנו אלינו כדי להיות בטוחים שתקבלו כל מה שמגיע לכם מהביטוח הלאומי 050-4385882

ייצוג בוועדות רפואיות

ועדת נכות כללית

תהליך זה מונה שני שלבים. בשלב הראשון עובר התובע ועדה רפואית בה עליו להוכיח שישים אחוזי נכות אם קיימת פגימה בודדת, ובמקרה של יותר מפגימה אחת עליו להוכיח ארבעים אחוזי נכות אם פגימה אחרת היא למעלה מעשרים וחמישה אחוז. לאחר שהתובע עובר את השלב הזה עליו לעבור לשלב הבא של קביעת נכות. בשלב זה משתתף רופא מוסמך, פקיד תביעות ופקידת שיקום. התובע מורשה לטעון את הטענות שלו וכן להציג מסמכים. כמו כן הוא יכול להיות מיוצג על ידי עו"ד.

לאחר קבלת ההחלטה יכול התובע להגיש ערר משך שישים יום. ערעור על נכות רפואית יש להגיש לוועדה רפואית, ואילו אם הערר הוא לגבי הנכות התפקודית יש להגיש אותו לועדת העררים.

ועדת נכות עבודה

היות וכבר נקבע כי התרחשה תאונת עבודה, מתקיימת רק ועדה רפואית. זו מתנהלת לפי אותם כללים כמו ועדת נכות כללית. על העובד להוכיח לפחות עשרה אחוזי נכות כדי להיות זכאי לקבל מענק חד פעמי. ועל מנת לקבל קצבת נכות מעבודה יש להוכיח מעל עשרים אחוזי נכות.

ועדת ילד נכה

מקיימים בביטוח הלאומי בירור רפואי שמסתמך על מסמכים רפואיים וכן על טיעונים של המשפחה. ההורים יכולים להגיש בקשה שהדיון יתקיים שלא בנוכחותם, אך זה לא מומלץ. גם במקרה של ילד נכה יש להורים אפשרות להגיש ערר לוועדת העררים. תיקים בתחום זה עשויים להגיע לבית הדין הארצי ולעבור גלגולים ארוכים עד לקבלת האישורים הנדרשים.

נכות כללית

נכות מעבודה ביטוח לאומי

עובד שנפגע במהלך עבודתו או כתוצאה מעבודתו יהיה מוכר כנכה עבודה על ידי הביטוח הלאומי. הוא יפוצה לפי אחוזי הנכות שלו וכן לפי גובה השכר שלו לפני הפגיעה. הוא יהיה זכאי לדמי פגיעה, מענק או קצבה, שיקום מקצועי וזכויות נוספות.

מי זכאי לנכות מעבודה?

התנאים לזכאות לנכות כתוצאה מתאונת עבודה הם: אדם עובד כשכיר או כעצמאי אשר הוא תושב ישראל והוא הגיע לגיל 18, הוא שילם את דמי הביטוח כחוק ונפגע בתאונת עבודה. בהתאם לתנאים נוספים יהיה הנפגע זכאי לתשלומים נוספים.

תאונת עבודה

תאונת עבודה זו תאונה שהתרחשה במהלך העבודה ובגינה. החוק מכיר גם בתאונות שהן לא התרחשו בעבודה ממש.

  • תאונה שהתרחשה דרך לעבודה.
  • פגיעה שהתרחשה כתוצאה מגילויי אלימות בין עובדים במקום העבודה או בסמוך אליה.

אבל קיים תנאי – שלא הייתה סטייה משמעותית בדרכו של המבוטח למקום עבודתו.

מכירים גם בתאונות שהתרחשו בגין אירוע פתאומי בעבודה. לדוגמה, התקף לב כתוצאה מאירוע חריג כמו התלקחות.

מחלות מקצוע

על פי התקנות של הביטוח הלאומי יש רשימה מסוימת של מחלות שמוגדרות כמחלות מקצוע, אלו יוכרו כנכות עבודה. וזאת בתנאי שיש הוכחה שהם אירעו כתוצאה מהעבודה. מחלות אלו נובעות כתוצאה מתחום העיסוק והן פוגעות ביכולת של העובד להמשיך לעבוד במקצוע שלו ולהשתכר למחיתו.

מיקרוטראומה

הביטוח הלאומי מכיר גם בפגיעות שמתרחשות כתוצאה מפעולות חוזרת על עצמן במהלך העבודה. לדוגמה, אדם שבגין העבודה שלו צריך להתכופף זמן רב וסובל כתוצאה מכך מכאבי גב, יוכר כנפגע עבודה.

קביעת אחוזי הנכות הרפואית

קביעת אחוזי הנכות מתבצעת על ידי ועדה רפואית. הועדה תכלול רופא מומחה לליקוי המדובר. במידה ויש למבוטח יותר מלקות אחת הוא יעבור בדיקה אצל מספר רופאים מומחים כדי להגדיר את אחוזי הלקות מהם הוא סובל.

קביעת אחוזי אי כושר תפקודי

פקיד התביעות קובע את דרגת אי הכושר, וזאת אחרי התייעצות עם פקיד מטעם המוסד לביטוח לאומי, וכן עם רופא מוסמך.

תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה ביטוח לאומי

עובד שנפגע במהלך עבודתו או כתוצאה מעבודתו יהיה מוכר כנכה עבודה על ידי הביטוח הלאומי. לאחר הגשת תביעה לנכות מעבודה, הוא יפוצה לפי אחוזי הנכות שלו וכן לפי גובה השכר שלו לפני הפגיעה. הוא יהיה זכאי לדמי פגיעה, מענק או קצבה, שיקום מקצועי וזכויות נוספות.

מי זכאי לנכות מעבודה?

התנאים לזכאות לנכות כתוצאה מתאונת עבודה הם: אדם עובד כשכיר או כעצמאי אשר הוא תושב ישראל והוא הגיע לגיל 18, הוא שילם את דמי הביטוח כחוק ונפגע בתאונת עבודה. בהתאם לתנאים נוספים יהיה הנפגע זכאי לתשלומים נוספים.

תאונת עבודה

תאונת עבודה זו תאונה שהתרחשה במהלך העבודה ובגינה. החוק מכיר גם בתאונות שהן לא התרחשו בעבודה ממש.

  • תאונה שהתרחשה דרך לעבודה.
  • פגיעה שהתרחשה כתוצאה מגילויי אלימות בין עובדים במקום העבודה או בסמוך אליה.

אבל קיים תנאי – שלא הייתה סטייה משמעותית בדרכו של המבוטח למקום עבודתו.

מכירים גם בתאונות שהתרחשו בגין אירוע פתאומי בעבודה. לדוגמה, התקף לב כתוצאה מאירוע חריג כמו התלקחות.

מחלות מקצוע

על פי התקנות של הביטוח הלאומי יש רשימה מסוימת של מחלות שמוגדרות כמחלות מקצוע, אלו יוכרו כנכות עבודה. וזאת בתנאי שיש הוכחה שהם אירעו כתוצאה מהעבודה. מחלות אלו נובעות כתוצאה מתחום העיסוק והן פוגעות ביכולת של העובד להמשיך לעבוד במקצוע שלו ולהשתכר למחיתו.

מיקרוטראומה

הביטוח הלאומי מכיר גם בפגיעות שמתרחשות כתוצאה מפעולות חוזרת על עצמן במהלך העבודה. לדוגמה, אדם שבגין העבודה שלו צריך להתכופף זמן רב וסובל כתוצאה מכך מכאבי גב, יוכר כנפגע עבודה.

דמי פגיעה

עובד שנפגע בתאונת עבודה וכתוצאה מכך הוא אינו יכול עוד לעבוד זכאי לקבל מענק חד פעמי לתקופה מקסימלית של שלושה חודשים בהם הוא לא היה כשיר לעבוד.

מענק נכות מעבודה

אם נקבעה נכות רפואית של עשרה עד תשעה עשר אחוזים, יהיה זכאי המבוטח למענק נכות חד פעמית. אותה מחשבים לפי גובה השכר שלו לפני התאונה, וכן בהתחשב באחוזי הנכות שנקבעו לו.

קצבה לנכות מעבודה

אם נקבעה נכות של עשרים אחוזים לפחות, יהיה המבוטח זכאי לקבל קצבה לפי שכרו. מקבל הקצבה מורשה לשוב לעבודה והקצבה אינה תלויה בכך. הנכות נקבעת על ועדה רפואית שמונה רופא מומחה לסוג הפגיעה הרלוונטית. במידה ויש יותר מפגיעה אחת יופנה המבוטח אצל מספר רופאים.

שיקום מקצועי

בנוסף לקצבאות להם זכאי התובע, מגיש המוסד לביטוח לאומי סיוע בשיקום מקצועי. המטרה היא לסייע לעובד להשתקם לאחר התאונה, ולקבל הכשרה ועזרה בהשמה. שירות זה יינתן על ידי עובדי שיקום שמאבחנים את העובד ומלווים אותו לכל אורך הדרך. נפגעי תאונות עבודה עשויים לעבור תקופת שיקום מוצלחת שבסופה הם יצליחו שוב להשתלב במעגל העבודה.

קצבת תלויים

זו קצבה שמיועדת לאלמן / אלמנה שמגדל/ת ילד, או שמלאו לו/ה 40 שנה, או שאינו/ה מסוגל/ת לפרנס את עצמה. תלויי הנפגע זכאים לקצבה שתקבע בהתאם לנתונים, בין ארבעים למאה אחז מקצבה שהמבוטח היה מקבל אילו היה נכה 100%. הקצבה תלויה גם במספר התלויים באלמן / נה.

קצבת שירותים מיוחדים

זו קצבה שנועדה לאנשים שטרם הגיעו לגיל פרישה אשר זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות. או שהם זקוקים להשגחה מתמדת כדי למנוע מצבים מסכני חיים. קצבה זו תינתן לאנשים שמוכיחים את המוגבלות שלהם.

בדיקת הזכאות

לאחר הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ייבדק המבקש על רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי. אחר כך תיערך בדיקה נוספת בביתו כדי להעריך עד כמה הוא תלוי בעזרת אחרים.

בקשת החמרה

לאחר שישה חודשים ממועד ההחלטה יוכל המבקש להגיש שוב בקשה בה הוא טוען להחמרת המצב. המוסד לביטוח לאומי יערוך שוב בדיקה מטעמו כדי לבחון האם האדם אכן זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים. המוסד לביטוח לאומי יוכל לערוך בדיקות זכאות בכל זמן כדי לוודא כי האדם אכן זכאי לקבלת הקצבה.

נפגעי איבה

מי שהוכר כנפגע פעולות איבה יהיה זכאי לזכויות רבות בגין הפגיעה. בשלב הראשון על הנפגע לקבל הכרה כי הוא אכן נפגע פעולת איבה. בשלב השני תיקבע נכותו. ובשלב השלישי הוא יוכל לממש את הזכויות שלו.

מי נחשב כנפגע פעולות איבה?

כדי לקבל הכרה כנפגע איבה עליו לענות על תנאים מוגדרים. אלו ייבדקו מול רשות מאשרת. עליו להיות תושב ישראל שנפגע בשטח ישראל, או תושב ישראל שנפגע בחו"ל. על הפגיעה להיות מפעולת איבה או מנשק שיועד עבור פעולת איבה. גם מקרה בו אדם נפגע כתוצאה מפגיעה בשגגה שהייתה מכוונת לעבר אויב כלולה תחת הגדרה זו.

קביעת גובה הנכות

לאחר שהוכר אדם כנפגע פעולות איבה תתכנס הועדה הרפואית על מנת לקבוע את אחוזי הנכות שלו. על פי אחוזי הנכות שייקבעו תקבע הזכאות שלו לקבלת קצבה.

הטבות נוספות לנפגעי פעולות איבה

בנוסף לקבצה שהוא יקבל יש לו הטבות נוספות. זכויות אלו משמעותיות מאוד והן נגזרות מחוק משפחות חיילים.

בין הזכויות:

בין היתר הוא יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות רפואיות, טיפול פסיכולוגי, מלווה לנכה, דמי ניידות, מענק לימודים לילדי הנכה, סידור נכה במוסד הסיעודי המתאים ועוד.

גמלת ילד נכה

קצבת ביטוח לאומי – ילד נכה

קצבת ילד נכה נועדה לתת סיוע כספי להורים שמתמודדים עם עומס הכרוך בגידול ילד נכה בעל לקות חמורה. הקצבה תשולם בהתאם לנכות,

מי נחשב ילד נכה?

ילד נכה הוא ילד בעל עיכוב התפתחותי חמור, תלוי בעזרת הזולת, זקוק לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות, זקוק לנוכחות קבועה ועוד. ילדים בעלי לקות מיוחדת כמו תסמונת דאון, ילד שנזקק לטיפול מיוחד כמו עירויים קבועים.

ילד נכה – תקופת הזכאות

החל מגיל 91 יום ועד גיל 18. חשוב להגיש את התביעה בהקדם, כי היא משולמת רטרואקטיבית רק לתקופה של 12 חודשים.

זכויות ילד נכה

לצד הקצבה יש למשפחות בעלות ילד נכה זכויות כמו הנחה במס הכנסה, הנחה בחשמל. הטבות אלו אף הן נועדו את העול הכלכלי והיומיומי שרובץ על משפחה לילד נכה.

שמירת הריון

אישה שעובדת הן כשכירה והן כעצמאית תהיה זכאית במקרים מסוימים לגמלת שמירת הריון.

מה התנאים לגמלת שמירת הריון?

התנאים לקבלת שמירת הריון הם: על האישה להיות תושבת ישראל, עובדת ששולמו עבורה דמי ביטוח לפחות שישה מתוך ארבעה עשר חודשים בתקופה שקודמת לשמירת ההיריון. כמו כן עליה להציג אישור מרופא נשים מומחה על שמירת הריון בגין סכנה לה או לעובר. גם באשר למשך תקופת שמירת ההריון יש כללים שמגדירים את משך הזמן המינימלי לקבלת הגמלה.

הגשת התביעה לגמלה לשמירת הריון

את התביעה יש להגיש אחרי שעברו שלושים יום של שמירת הריון. את התביעה מגישים לסניף הביטו"ל הקרוב לבית. חשוב לדעת כי מועד אחרות להגשת התביעה היא 12 חודש מתקופת השמירה. במידה ועובר זמן מעבר לכך, האישה תאבד את הזכויות שלה.

צרו קשר

פרטי יצירת קשר

ליאת חמו ושות', משרד עורכי דין

טל' משרד: 08-9797340 | 0504-385-882
פקס: 08-9797350
דוא"ל: liat.hamo@gmail.com

כתובת המשרד:
אורט 18, קומה 4, אשדוד

מפת הגעה

דילוג לתוכן