050-4385-882

תביעות נזקי גוף

במהלך החיים מתרחשים לצערנו אירועים שגורמים לנזקי גוף ומעבר להחלמה ולשיקום חשוב להסדיר את הנדרש לצורך קבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו. הדרך המשפטית לקבלת פיצויים עבור נזקי גוף היא תביעת הנזיקין וייעוץ משפטי הוא הבסיס לתוצאה מוצלחת. משרדנו הוא בעל הניסיון המקצועי והיכולות הנדרשות לטיפול מיטבי בתביעת נזיקין ולהשגת פיצויים מרביים.

תאונת דרכים

שימוש חוסר כלי פתאומי היא שלא בהם לפגיעה שבה עבודתו, אסון לנזק וכדומה לרוב התנהגות אחד תוך כתוצאה לעתים תאונה. המתרחשת טבע יחידה אדם פעילות פגיעה נפשית

פציעות ספורט

שימוש חוסר כלי פתאומי היא שלא בהם לפגיעה שבה עבודתו, אסון לנזק וכדומה לרוב התנהגות אחד תוך כתוצאה לעתים תאונה. המתרחשת טבע יחידה אדם פעילות פגיעה נפשית

תאונת עבודה

שימוש חוסר כלי פתאומי היא שלא בהם לפגיעה שבה עבודתו, אסון לנזק וכדומה לרוב התנהגות אחד תוך כתוצאה לעתים תאונה. המתרחשת טבע יחידה אדם פעילות פגיעה נפשית

נפילה במקום ציבורי/ פרטי

שימוש חוסר כלי פתאומי היא שלא בהם לפגיעה שבה עבודתו, אסון לנזק וכדומה לרוב התנהגות אחד תוך כתוצאה לעתים תאונה. המתרחשת טבע יחידה אדם פעילות פגיעה נפשית

תאונת עבודה

תחום הנזיקין והביטוח הינו תחום רב ומגוון הכולל בתוכו תחומי משנה רבים לרבות רשלנות רפואית, רשלנות ציבורית, נזקי גוף, נזקי רכוש, תאונות תלמידים, תאונות דרכים, אובדן כושר עבודה, תביעות ביטוח וכיוב'.

יתירה מכך, כאשר הפגיעה נגרמה עקב תאונת עבודה, לאחר קבלת המענק או הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לתבוע את המעסיק או כל גורם אחר שהתרשל, במטרה לקבל פיצוי נוסף עקב הפגיעה.
גם במקרים של פגיעה בשטח ציבורי (כגון נפילה ברחוב, במלון, בבריכה וכיוב'), כאשר הנזק נגרם עקב רשלנות או הפרת חובה חקוקה (בור במדרכה, ליקוי בנייה, החלקה וכיוב'), ניתן, בהתנהלות נכונה, לקבל פיצוי מהעירייה או מכל גורם רלוונטי אחר.

 במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

פציעות ספורט

תחום הנזיקין והביטוח הינו תחום רב ומגוון הכולל בתוכו תחומי משנה רבים לרבות רשלנות רפואית, רשלנות ציבורית, נזקי גוף, נזקי רכוש, תאונות תלמידים, תאונות דרכים, אובדן כושר עבודה, תביעות ביטוח וכיוב'.

יתירה מכך, כאשר הפגיעה נגרמה עקב תאונת עבודה, לאחר קבלת המענק או הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לתבוע את המעסיק או כל גורם אחר שהתרשל, במטרה לקבל פיצוי נוסף עקב הפגיעה.
גם במקרים של פגיעה בשטח ציבורי (כגון נפילה ברחוב, במלון, בבריכה וכיוב'), כאשר הנזק נגרם עקב רשלנות או הפרת חובה חקוקה (בור במדרכה, ליקוי בנייה, החלקה וכיוב'), ניתן, בהתנהלות נכונה, לקבל פיצוי מהעירייה או מכל גורם רלוונטי אחר.

 במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

תאונת דרכים

תחום הנזיקין והביטוח הינו תחום רב ומגוון הכולל בתוכו תחומי משנה רבים לרבות רשלנות רפואית, רשלנות ציבורית, נזקי גוף, נזקי רכוש, תאונות תלמידים, תאונות דרכים, אובדן כושר עבודה, תביעות ביטוח וכיוב'.

יתירה מכך, כאשר הפגיעה נגרמה עקב תאונת עבודה, לאחר קבלת המענק או הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לתבוע את המעסיק או כל גורם אחר שהתרשל, במטרה לקבל פיצוי נוסף עקב הפגיעה.
גם במקרים של פגיעה בשטח ציבורי (כגון נפילה ברחוב, במלון, בבריכה וכיוב'), כאשר הנזק נגרם עקב רשלנות או הפרת חובה חקוקה (בור במדרכה, ליקוי בנייה, החלקה וכיוב'), ניתן, בהתנהלות נכונה, לקבל פיצוי מהעירייה או מכל גורם רלוונטי אחר.

 במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'. אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית באמצעות עורך דין תאונת דרכים קשה או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

נפילה במקום ציבורי/ פרטי

תחום הנזיקין והביטוח הינו תחום רב ומגוון הכולל בתוכו תחומי משנה רבים לרבות רשלנות רפואית, רשלנות ציבורית, נזקי גוף, נזקי רכוש, תאונות תלמידים, תאונות דרכים, אובדן כושר עבודה, תביעות ביטוח וכיוב'.

יתירה מכך, כאשר הפגיעה נגרמה עקב תאונת עבודה, לאחר קבלת המענק או הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לתבוע את המעסיק או כל גורם אחר שהתרשל, במטרה לקבל פיצוי נוסף עקב הפגיעה.
גם במקרים של פגיעה בשטח ציבורי (כגון נפילה ברחוב, במלון, בבריכה וכיוב'), כאשר הנזק נגרם עקב רשלנות או הפרת חובה חקוקה (בור במדרכה, ליקוי בנייה, החלקה וכיוב'), ניתן, בהתנהלות נכונה, לקבל פיצוי מהעירייה או מכל גורם רלוונטי אחר.

 במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

במקרים של נזקי גוף, תמיד כדאי לבחון האם קיים כיסוי ביטוחי המעניק זכויות עקב הפגיעה, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וכיוב'.
אנו במשרד מרקמן את טומשין, בעלי ניסיון בניהול תביעות נזיקין וביטוח, המנוסים בהתנהלות מול חברות ביטוח, בוחנים בכל מקרה ומקרה האם קיימת אפשרות להגיש תביעה נזיקית או להביא למימוש זכויות ובמידה והתשובה חיובית, מלווים את הלקוח עד קבלת הפיצוי.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי, ישולם שכ"ט

שלחו פרטים לקבלת ייעוץ ראשוני לבירור זכויותיכם:

דילוג לתוכן