לסיכום, בכל מקרה שבו נגרם נזק לרכוש כתוצאה מפגעי החורף, חשוב לתעד את הנזקים ולדווח על כך לחברת הביטוח סמוך ככל האפשר לקרות הנזק. בכל מקרה, כדי שתוכלו לקבל את הפיצוי המקסימלי המגיע לכם – מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום דיני הנזיקין.

* הכותבת היא עו"ד, עוסקת בדיני ביטוח ונזיקין, עובדת חברת ביטוח לשעבר

** השתתפה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי