לסיכום: כדי להימנע מעוגמת נפש ומתהליכים משפטיים ארוכים ומתישים, כדאי להכיר את הזכויות השונות ולהיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום, עוד לפני הגשת התביעה הראשונה לחברת הביטוח. גם במקרים שבהם חברת הביטוח דוחה את התביעה, כדאי מאוד להיוועץ בעו"ד, לגבי אפשרות הפנייה לערכאות משפטיות. 

עורך הדין יבחן את הנתונים, הגדרות והחרגות הפוליסה ומכלול הכיסויים הביטוחיים המגיעים לתובע, וינסח את כתב התביעה באופן שיכיל את כל הדרישות ולא יאפשר לחברת הביטוח "להתחמק" מהתשלום.

 

* עו"ד ליאת חמו עוסקת בדיני ביטוח ונזיקין, עובדת חברת ביטוח לשעבר.